Moodboard / Dynamiek in de orde

Moodboard / Dynamiek in de orde

Een interieurarchitect met een hart voor retail klopte bij mij aan. Een nieuw logo was het doel dat ze voor ogen had. Maar na ons eerste gesprek bleek dat er nood is aan meer dan enkel een logo. Er is nood aan een huisstijl dat haar verhaal vertelt en haar passie uitstraalt. Er is nood aan een merk of brand in het engels.

Onderzoeksfase

De onderzoeksfase om een merk op poten te zetten is een boeiend traject. Het is een samensmelting van ondervragingen, analyses en interpretaties.
De onderzoeksfase bestaat uit drie grote pijlers:
1. Het proces wordt ingeleid door analyses van doelgroep, markt en concurrentie.
2. Vervolgens start de zoektocht naar het karakter van de firma. De ziel wordt blootgelegd, zodat de waarden en normen ervan in het merk kunnen opgenomen worden. Wat maakt deze interieurarchitect nu eigenlijk speciaal?
3. In een volgende stap stemmen we overeen wat wel of niet gewenst is, zodat we een idee krijgen welke richting we uit zullen gaan.

Vastleggen van de sfeer

Op basis van deze drie pijlers stel ik het moodboard samen. Dit is een verzameling van beelden, materialen en kleuren om een gevoel of sfeer weer te geven. Het moodboard voor de interieurarchitect is sober met felle kleuraccenten als eye catcher. Loodrechte lijnen worden onderbroken door diagonalen om dynamiek te creëren in de orde. Doorheen het ontwerpproces zullen we vaak teruggrijpen naar dit moodboard om af te checken of het gevoel juist zit en of het ontwerp het juiste verhaal vertelt.

De volgende fase is de creatieve fase. Firmanaam, logo en uitwerking van de huisstijl komen dan aan bod.

Pinterest share Follow Comment